top of page
Billede af Element5 Digital

SAMARBEJDE

Hvis du vil høre mere om muligheden for at samarbejde med os, er du velkommen til at tage kontakt

SAMARBEJDE: Liste

UNDERSØGELSER

Repræsenterer du en skole, kommune, vejmyndighed og rådgiver kan vi samarbejde om undersøgelser i relation til aktiv transport.

FORSØGSPROJEKTETER

Samarbejde om forsøgsprojekter, hvor tiltag til fremme af aktiv transport kan afprøves og dokumenteres.

DIALOGPROJEKTER

Samarbejde om dialogprojekter og brugerinddragelse til identificering af motiver, oplevelser og forbedringer.

UDVIKLINGSPROJEKTER

Samarbejde med kommuner og rådgivere der arbejder med planlægning og udvikling omkring skoler.

FOREDRAG

Vi kan bidrage med indlæg og foredrag på møder med f.eks. kommuner, rådgivere, vejmyndigheder og politikere.

IDEER OG ØNSKER

Har du eller din organisation andre ideer til samarbejde, er vi lydhøre overfor alle forslag og ønsker. Bare kontakt os.

bottom of page