top of page
Cykling

Vi finder og overvinder barrierer for aktiv transport.

Sammen med kommuner, forældre og elever finder og overvinder vi barrierer for gang og cykling på skolevejen. Projektholdet i Sund Skolevej består af eksperter i brugerundersøgelser, inddragelse, trafikanalyse og byplanlægning. Hvis aktiv transport skal undersøges eller fremmes, kan vi bidrage med forskellige ydelser.

Sund Skolevej (4).jpg

BRUGERUNDERSØGELSER

Repræsenterer du en kommune, myndighed eller rådgiver, kan du bestille en af vores skoletransportundersøgelser.

FORSØG & UDVIKLING

Samarbejde om projekter, hvor tiltag til fremme af aktiv skoletransport skal udvikles, afprøves og dokumenteres.

FORHOLD VED SKOLER

Vi samarbejder med kommuner og rådgivere om indsatser for mere aktiv transport.

Skolevejsundersøgelser

Sund Skolevej brugerundersøgelse til indkredsning af motiver og barrierer for aktiv skoletransport.

 

Sund Skolevej brugerundersøgelse - Forældre

Sund Skolevej brugerundersøgelse - Elever

Sund Skolevej hjælper kommuner til viden om børnefamiliernes transportvalg og om, hvilke metoder der bedst kan bringes i spil for at fremme aktiv skoletransport, som gang eller cykling.

 

I lighed med tidligere, kan kommuner tilmelde sig undersøgelser af brugernes oplevelser, holdninger og præferencer for skoletransport. Undersøgelserne finder sted efter aftale med de enkelte kommuner.

Kontakt Plangruppen for mere information. 

 
Sund Skolevej aktiviteter og samarbejde

SAMARBEJDSPARTNERE

Ringsted Kommune.png
Aalborg Kommune Samlet-logo_edited.png
Balleurup_edited.png
odense-kommune-logo-_edited.png
sonderborgkommune_logo_udsigt_i_verdensk
Aabenraa.png
aak_02_venstre_70_store_edited.png
Sorø Kommunelogo - blå.webp
fmf kommune.png
bottom of page