top of page

2023

Aktuelle Sund Skolevej aktiviteter

Sund Skolevej Forældreundersøgelser

Sund Skolevej Elevundersøgelser

Sund Skolevej hjælper kommuner til viden om børnefamiliernes transportvalg og om, hvilke metoder der bedst kan bringes i spil for at fremme aktiv skoletransport, som gang eller cykling.


I lighed med tidligere, kan kommuner tilmelde sig undersøgelser af brugernes oplevelser, holdninger og præferencer for skoletransport. Undersøgelserne finder sted efter aftale med de enkelte kommuner.

Kontakt Tenna Tychsen for mere information. 

allebørncykler-alliancen.jpg
AKTIVITETER: About

SAMARBEJDE & RÅDGIVNING

AKTIVITETER: Liste

RÅDGIVERTEAMET

Holdet bag Sund Skolevej består af medarbejdere fra Plan Gruppen, ATKI og Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik. Vi samarbejder med skoler, forvaltninger og kommunens rådgivere.

UNDERSØGELSER

Repræsenterer du en skole, kommune, vejmyndighed og rådgiver kan vi samarbejde om undersøgelser i relation til aktiv transport.

FORSØG OG UDVIKLING

Samarbejde om forsøgs- og udviklingsprojekter, hvor tiltag til fremme af aktiv transport skal afprøves og dokumenteres.

DIALOGPROJEKTER

Samarbejde om dialogprojekter og brugerinddragelse til identificering af motiver, oplevelser og forbedringer.

FOREDRAG

Vi kan bidrage med indlæg og foredrag på møder med f.eks. kommuner, rådgivere, vejmyndigheder og politikere.

IDEER OG ØNSKER

Har du eller din organisation andre ideer til samarbejde, er vi lydhøre overfor alle forslag og ønsker. Bare kontakt os.

BYUDVIKLING VED SKOLER

Gennemgang og rådgivning ifm fysisk planlægning omkring skoler, der fremmer brugen af aktiv skoletransport.

TEKNISK RÅDGIVNING

Rådgivning om mulige vejtekniske hjælpemidler ved skoler, som trafiktælling, fartmålinger, fartbumps, blink, trafiktavler m.v.

Projektholdet bag Sund Skolevej består af eksperter i brugerundersøgelser, trafikanalyse, vejteknik og byplanlægning fra Plan Gruppen, ATKI og Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik. Du er velkommen til at kontakte os.

bottom of page