Projektet

Med projekt Sund Skolevej vil vi hjælpe kommuner i hele landet til mere viden om børnefamiliernes transportvalg og hvilke metoder der kan bringes i spil, for mest effektivt at fremme gang og cykling. 

 

Mange børn får for lidt bevægelse i dagligdagen og skolevejen kan bidrage til at gøre børn mere aktive. Selvom Danmark er blandt de bedste lande i verden på området trafiksikkerhed og mange steder har gode forhold for cyklister og gående, er der stadig et potentiale for mere aktiv transport på skolevejen.

 

For at adressere denne dagsorden og give kommuner nye redskaber til fremme af aktiv og sikker skoletransport, stiller vi skarpt på børnefamiliens transportvalg. Vores mål er at få mere nuanceret viden om valg af skoletransport med udgangspunkt i familiens behov, oplevelser og hverdag. Som resultat af projektet vil arbejdsgruppen udvikle en række anbefalinger, der kan bruges af kommuner, skoler og andre, der arbejder for at fremme aktiv, sund og trafiksikker skoletransport. Anbefalingerne fra den første runde undersøgelser udgives i foråret 2022.

GF Fonden støtter projektet

GF Fonden har valgt at støtte ’Projekt Sund Skolevej’, fordi det er et vigtigt og nytænkende projekt med mange muligheder. Ved hjælp af analyser og dialog kan projektet kaste lys over de danske børnefamiliers transportvaner og -motiver, sætte fokus på vigtigheden af en nem og sikker skolevej og skabe mere viden om, hvordan man med udgangspunkt i familiens hverdag kan udvikle konkrete trafiktiltag.

I sidste ende skal projektet medvirke til at mindske antallet af biler omkring skolerne og få flere børn – og deres forældre – op på cyklerne og ud på gangstierne. Det gælder om at grundlægge de gode vaner tidligt, og det mener vi, at et projekt som dette i høj grad kan være med til.

Projektet har således et stort potentiale til at forbedre de danske børns skoletransport – både set i et sundhedsmæssigt og i et trafiksikkerhedsmæssigt perspektiv. Målet er at kunne hjælpe både skoler og kommuner i hele landet med at tilrettelægge kampagner, aktiviteter og trafikforbedringer, der støtter op om den sunde og sikre trafikkultur for alle elever. Og netop dét er det vigtigste parameter, når vi i GF Fonden udvælger projekter: Det skal have potentiale til at fremme trafiksikkerheden ikke blot i lokalområdet – men i hele Danmark.

Kontaktperson hos Plan Gruppen:

Tenna Tychsen, Partner

Direkte:  50 55 90 48

Mail: tt@plangruppen.dk

Kontaktperson hos GF Fonden:

Rikke Stange Laursen
Kommunikationsmedarbejder
GF Forsikring
Tlf: 28 10 83 23
presse@gfforsikring.dk

Projekt for sundere skoletransport

Selvom Danmark er et af verdens førende cykellande og er blandt de bedste lande i verden på området trafiksikkerhed, er der stadig et potentiale for mere aktiv transport på skolevejen.

 

Mange børn får for lidt bevægelse i dagligdagen, og skolevejen kan bidrage til at gøre børn mere aktive. 

Der er mange fordele ved aktiv transport, særligt for børn. Gode trafikvaner læres tidligt, og selvtransporterende børn er mere trafikvante, indlæringsparate og sundere.

Desuden bidrager aktiv transport til at nedbringe trafiktætheden ved skolerne og fremme trafiksikkerheden, og bidrager samtidig til samfundets grønne dagsorden. 

 

 Projektet sætter fokus på transportadfærdens menneskelige faktor og dialog med brugerne.

 

Der findes meget teknisk viden om trafikløsninger, ligesom der findes gode events til fremme af cykling hos børn. Men der er meget lidt viden om de faktiske beslutningstagere af dagligdagens skoletransport: familien. Derfor sætter vi fokus på familiens transportmotiver, behov, oplevelser og ønsker.

 

Målet er et anbefalingskatalog til fremme af aktiv skoletransport, som tager udgangspunkt i familien som de egentlige beslutningstagere af dagligdagens transportformer.

 

Gennem undersøgelser belyses familiens motiver for valg af skoletransport, for at finde frem til indsatser, der med udgangspunkt i brugerne kan fremme flere aktive transportvalg.

 

Projektet kobler trafiksikkerhed og transportmotiver, med kortlægning af motiver for transportvalg og adfærd i forhold til alle de faktorer, der gør sig gældende i familiens dagligdag.