top of page
Sund Skolevej - GF Fonden.jpg

PROJEKTET

Sund Skolevej vil hjælpe kommuner i hele landet til mere viden om børnefamiliernes transportvalg og hvilke metoder der kan bringes i spil, for at fremme gang og cykling.

Mange børn får for lidt bevægelse i dagligdagen og skolevejen kan bidrage til at gøre børn mere aktive. Selvom Danmark er blandt de bedste lande i verden på området trafiksikkerhed og mange steder har gode forhold for cyklister og gående, er der stadig et potentiale for mere aktiv transport på skolevejen.


For at adressere den udfordring og give kommuner nye redskaber til fremme af aktiv og sikker skoletransport, stiller vi skarpt på børnefamiliens transportvalg. Vores mål er viden om børnefamiliens valg af skoletransport, der kan omsættes til målrettede indsatser, der fremmer cykling og gang på skolevejen.   


Som resultat af projektets første del, har arbejdsgruppen udviklet en række anbefalinger, der kan bruges af kommuner, skoler og andre, der arbejder for at fremme aktiv, sund og trafiksikker skoletransport. Anbefalingerne fra den første runde undersøgelser er udgivet 2022.

Støttet af GF Fonden i 2021/2022.

GF Fonden har valgt at støtte ’Projekt Sund Skolevej’, fordi det er et vigtigt og nytænkende projekt med mange muligheder. Ved hjælp af analyser og dialog kan projektet kaste lys over de danske børnefamiliers transportvaner og -motiver, sætte fokus på vigtigheden af en nem og sikker skolevej og skabe mere viden om, hvordan man med udgangspunkt i familiens hverdag kan udvikle konkrete trafiktiltag.

I sidste ende skal projektet medvirke til at mindske antallet af biler omkring skolerne og få flere børn – og deres forældre – op på cyklerne og ud på gangstierne. Det gælder om at grundlægge de gode vaner tidligt, og det mener vi, at et projekt som dette i høj grad kan være med til.

Projektet har således et stort potentiale til at forbedre de danske børns skoletransport – både set i et sundhedsmæssigt og i et trafiksikkerhedsmæssigt perspektiv. Målet er at kunne hjælpe både skoler og kommuner i hele landet med at tilrettelægge kampagner, aktiviteter og trafikforbedringer, der støtter op om den sunde og sikre trafikkultur for alle elever. Og netop dét er det vigtigste parameter, når vi i GF Fonden udvælger projekter: Det skal have potentiale til at fremme trafiksikkerheden ikke blot i lokalområdet – men i hele Danmark.

Kontaktperson hos Plan Gruppen:

Tenna Tychsen

Mobil 50 55 90 48

PROJEKTET: Tekst

HVAD FÅR KOMMUNER UD AF AT MEDVIRKE

Medvirkende kommuner får lokale undersøgelser og modtager rapporter og anbefalinger med udgangspunkt i brugerne. Kommunen styrker samtidigt grundlaget for samlede anbefalinger til fremme aktiv, sikker skoletransport.

HVORFOR PROJEKTET ER VIGTIGT FOR SAMFUNDET

Mange børn og unge bevæger sig for lidt. Samtidig oplever mange trafikal trængsel og utryghed ved skolerne. Vores samfund og byer har brug for bedre forhold for bløde trafikanter, som tager hensyn til børns behov for aktiv og sikker transport.

HVAD INDEBÆRER PROJEKTET I PRAKSIS

Projektet indebærer bl.a. forskellige online forældre- og elev undersøgelser, som projektholdet varetager. Projektholdet gør det nemt og ukompliceret for de medvirkende kommuner.

PROJEKTET: Liste

SUND SKOLEVEJ ER FAMILIENS TALERØR

Projektet sætter fokus på familiens skoletransportvalg i dagligdagen

Selvom Danmark er et af verdens førende cykellande og er blandt de bedste lande i verden på området trafiksikkerhed, er der stadig et potentiale for mere aktiv transport på skolevejen. Mange børn får for lidt bevægelse i dagligdagen, og skolevejen kan bidrage til at gøre børn mere aktive.

Der er mange fordele ved aktiv transport, særligt for børn. Gode trafikvaner læres tidligt, og selvtransporterende børn er mere trafikvante, indlæringsparate og sundere. Desuden bidrager aktiv transport til at nedbringe trafiktætheden ved skolerne og fremme trafiksikkerheden, og bidrager samtidig til samfundets grønne dagsorden.

Der findes meget teknisk viden om trafikløsninger, ligesom der findes gode events til fremme af cykling hos børn. Men der er meget lidt viden om de faktiske beslutningstagere af dagligdagens skoletransport: familien. Derfor sætter vi fokus på familiens transportmotiver, behov, oplevelser og ønsker.


Målet er et anbefalingskatalog til fremme af aktiv skoletransport, som tager udgangspunkt i familien som de egentlige beslutningstagere af dagligdagens transportformer. Gennem undersøgelser belyses familiens motiver for valg af skoletransport, for at finde frem til indsatser, der med udgangspunkt i brugerne kan fremme flere aktive transportvalg. Projektet kobler trafiksikkerhed og transportmotiver, med kortlægning af motiver for transportvalg og adfærd i forhold til alle de faktorer, der gør sig gældende i familiens dagligdag.

PROJEKTET: Tekst

DELTAGERE 2021/22

Sammen med kommuner og skoler har vi belyst vi familiens skoletransportvaner, motiver og behov. Gennem ny viden med udgangspunkt i børnefamilien, har vi udarbejdet generelle anbefalinger til at motivere og stimulere til mere fysisk aktiv, sund og sikker skoletransport.

Tak til 9 medvirkende kommuner i 2021/22:

 • Ballerup Kommune

 • Faaborg-Midtfyn Kommune

 • Odense Kommune

 • Ringsted Kommune

 • Sorø Kommune

 • Sønderborg Kommune

 • Aalborg Kommune

 • Aabenraa Kommune

 • Aarhus Kommune

PROJEKTET: Tekst

NETVÆRK

Sund Skolevej har bidraget med viden til en række aktører.

 • Cykelalliance Syd (Reg. Syd)

 • Rådet for Sikker Trafik (Sikker Trafik-konferencen)

 • Vejdirektoratet (Den Nationale Cykelkonference)

 • Gate 21 (Partnerskabet for grøn omstilling)

 • Alle Børn Cykler Alliancen (Cyklistforbundet)

 • Det Nationale Videnscenter for Cykelfremme

PROJEKTET: Tekst

INTERVIEWS OG ARTIKLER

RÅDET FOR SIKKER TRAFIK

RFST.png

Interview om Sund Skolevej ved den årlige Sikker trafikkonference for Rådet for Sikker Trafik, kommuner og politi.

GF FONDEN

GFlogo_groen_Fonden_2017_RGB.png

Interview om Sund Skolevej med Sara Lygum ved overrækkelsen af GF Fondens trafikpris.

TRAFIK & VEJE

Vinder

Artikel i fagbladet Trafik & Veje om sikker gangtransport til skole.

PROJEKTET: Updates
bottom of page