top of page
Sund Skolevej - rapport og anbefalinger

SUND SKOLEVEJ RAPPORT 2022

Med støtte fra GF Forsikrings fond har vi spurgt 11.000 forældre og elever om deres skoletransport.

RESUME

Sund Skolevej 2022 rapport

Mere tryghed skal gøre skolevejene sundere.

Ofte spænder en utryg skolevej ben for en mere aktiv transportform til skole. Det er en af hovedkonklusionerne i en rapport fra Plan Gruppen, som i samarbejde med GF Forsikrings fond har undersøgt forholdet mellem aktiv og passiv transport til skole hos danske skolebørn. Men hvordan kan vi sammen gøre vejene mere trygge? Det har Plan Gruppen flere bud på.

Lavere fartgrænser ved skoler og mere dialog med forældre om tryghedsoplevelser på skolevejen. Det er nogle af de anbefalinger, som bliver fremhævet i den omfattende undersøgelse af børns og familiers transportvaner og transportmotiver, som Projekt Sund Skolevej har gennemført i samarbejde med GF Fonden og ni kommuner. I alt har mere end 11.000 børn og forældre medvirket i undersøgelsen.

Tre ud af ti er utrygge.

I undersøgelsen fremgår det bl.a., at tre ud af ti forældre er utrygge ved skolevejen – det samme gør sig gældende for hver fjerde elev. Samtidig ønsker 88 procent af forældrene faktisk, at deres børn skal cykle eller gå til skole - men i næsten to ud af tre af tilfælde, hvor børn bliver kørt til skole, hænger det sammen med, at forældrene føler sig utrygge ved skolevejen. Trygheden ved skolevejen betyder meget for de fleste forældre uanset transportform og udviser en tæt sammenhæng til transportvalget.

Hovedproblemet er  biler.

Undersøgelsen viser, at rigtig mange elever bliver kørt til skole, selvom de bor tæt på skolen – også selvom et flertal af deres forældre egentlig ser jernhesten eller gang som det bedste transportmiddel. Blandt de afgørende årsager til, at forældre er utrygge ved skolevejen er for mange biler der kører for tæt på, for stærkt og ikke viser tilstrækkeligt hensyn i trafikken. Når forældre tager bilen til skole, er de selv med til at forstærke årsagen til den utryghed, som også hos andre udløser biltransport til skole.

Gode trafikarealer er vigtigt.

Ligeledes viser undersøgelsen at sikre gangarealer og cykelstier, sikre vejovergange og overskuelige trafikforhold er vigtige for aktiv transport. Mangel på disse forhold skaber utryghed og øger sandsynligheden for brug af bil til skole. Hvis trafikken er tæt eller der f.eks. er landeveje på ruten til skole, er cykelstier vigtige, hvis børn skal være selvtransporterende. I det hele tage er intakte, velpassede og oplyste arealer vigtige for cyklende og gående børn på skolevejen.

Forskellige transportønsker.

Overraskende i undersøgelsen er, at mens forældre foretrækker gang eller cykling for deres børn, så foretrækker mange børn at blive kørt i bil til skole, hvilket er tilfældet for 3 ud af 10 børn. Når ønsket hos børn om at blive kørt mødes med utryghed, travlhed eller dårligt vejr, er bilen den sandsynlige løsning. Modsat vil forældre der føler sig trygge ved skolevejen og bor inden for en rimelig transportafstand, i de fleste tilfælde sørge for, at deres barn går eller cykler til skole. En af de mest grundlæggende forudsætninger for at overkomme barrierer som magelighed og travlhed er, at forældre føler sig trygge ved skolevejen og tør lade deres barn cykle eller gå til skole. 

Stort potentiale for mere cykling og gang.

Potentialet for mere aktiv transport er stort og for de fleste familier vil aktiv skoletransport være overkommeligt. Afstanden til skole er for de fleste familier kort - flere end 8 ud af 10 elever har mindre end 4 km mellem hjem og skole. Undersøgelsen viser, at næsten hver anden elev der ankommer med bil, har mindre end 2 km til skole og at 7 ud af 10 biltransporter foregår inden for en afstand af 4 km fra skolen. Hver femte ud af alle skoletransporter kan omlægges til aktiv transport og 7 ud af 10 biltransporter til skole kan undgås eller reduceres, hvis flere med op til 4 km til skole går eller cykler.

Anbefalinger til kommuner, skoler og forældre.

Rapporten rummer praktiske anbefalinger og forslag til, hvordan kommuner, skoler og forældre kan fremme aktiv skoletransport. I rapporten finder man også tallene bag undersøgelsen. Kommuner eller rådgivere der ønsker uddybning af undersøgelsens resultater eller har brug for bistand til at omsætte anbefalinger til praksis, kan modtage hjælp hos holdet bag projektet.   

bottom of page