top of page

FORMIDLING

Arbejdsmøder, konferencer og webinars

Sund Skolevej kan bidrage med indlæg på møder, konferencer eller webinars med kommuner, vejmyndigheder, rådgivere og politikere.

Sund Skolevej - cykling til skole.

Formidlinger

2024

MØDEINDLÆG

Indlæg om aktiv skoletransport for sammenslutningen af skolebestyrelser i Sønderborg Kommune.

2023

KONFERENCEINDLÆG

Indlæg om aktiv skoletransport for Trafiknetværk Nordsjælland på seminar for politi og 13 kommuner.

2023

WEBINAR INDLÆG

Indlæg på Gate 21 webinar om fremme af cyklisme.

2022

KONFERENCEINDLÆG

Indlæg på Sikker Trafik Konferencen for kommuner og politi om, hvordan vi får flere børn til at cykle til skole.

2022

KONFERENCEINDLÆG

Indlæg på Den Nationale Cykelkonference 2022.

2022

KONFERENCEINDLÆG

Indlæg på Region Syddanmarks arrangement "Flere syddanskere på cyklen" om aktiv skoletransport.

bottom of page