top of page
Drenge på deres cykler

STØTTET AF GF FORSIKRINGS FOND

GF Fonden: Slut med forældrekørsel:
Nyt projekt vil have skolebørnene ud af bilerne og op på cyklerne

”Mor, vil du ikke nok køre mig i skole?” ”Far, det blæser. Jeg gider ikke at cykle!”


De fleste forældre med børn i skolealderen kan nok nikke genkendende til ovenstående situation. En situation hvor den indre dialog veksler mellem pylret forældreomsorg og fornuftens stemme. Mellem bekymringer om vind, vejr og trafikforhold og visheden om, at lille Sofus på otte år måske i virkeligheden har bedst af at gå eller cykle i skole.

Det er netop sådanne situationer, som byudviklingsfirmaet Plan Gruppen – med støtte fra GF Fondens Trafikpris – vil forsøge at præge med deres nye projekt, Sund Skolevej. Ved at fjerne nogle af de trafikbekymringer, som både børnene og deres forældre tumler med, vil projektet få flere familier ud af bilen og op på cyklen til gavn for både trafiksikkerheden, indlæringsevnen og barnets sundhed.

- Selvom Danmark er et af verdens førende cykellande og er blandt de bedste lande i verden, når det kommer til trafiksikkerhed, er der stadig et potentiale for mere aktiv transport på skolevejen. Mange børn får for lidt bevægelse i dagligdagen, og skolevejen kan bidrage til at gøre børnene mere aktive. Men det hele starter med forældrene, som er dem, der i sidste ende vælger, om de sender børnene afsted i skole på enten to eller fire hjul, siger Lars Lindenberg, der er partner og direktør i Plan Gruppen, som står bag projektet.


De gode vaner grundlægges tidligt
For GF Fonden, der har valgt at støtte projekt Sund Skolevej med deres nationale trafikpris, er der ingen tvivl om, at projektet har et stort potentiale. Særligt det faktum, at projektet har fokus på at hjælpe børnene med at få gode trafikvaner tidligt i livet, bliver fremhævet af Lars Binderup Larsen, der er formand for GF Fondens Trafikpriskomite, overlæge ved Ortopædkirurgisk Afdeling på Odense Universitetshospital og medlem af Havarikommissionen for trafikulykker:

- Der er mange fordele ved aktiv transport - særligt for børn. Selvtransporterende børn udvikler sig nemlig bedre, er mere læringsparate og generelt sundere end børn, der bliver kørt i skole hver dag. Det gælder om at grundlægge de gode vaner tidligt, og det mener vi, at projekt Sund Skolevej i høj grad kan være med til. Som en ekstra bonus er aktiv skoletransport med til at nedbringe trafiktætheden omkring skolerne og dermed øge trafiksikkerheden. Og hvis trafiksikkerheden er bedre, er der måske endnu flere børn, der går eller cykler i skole. Så det bliver på en eller anden måde en positiv cirkel, siger han og peger på endnu en vigtig faktor, som har gjort udvælgelsen nem:

- Ét af de vigtigste parametre, når vi udvælger projekter, er at de skal have potentiale til at fremme trafiksikkerheden i hele Danmark – og ikke blot i et enkelt lille lokalområde. Og det må man sige, at projekt Sund Skolevej har. De kampagner og trafikforbedringer, der bliver sat i gang i forsøgskommunerne kan nemt overføres til resten af landet.​

***

Om Plan Gruppen
Plan Gruppen samarbejder om at udvikle byer, lokalområder og boligområder, hvor folk trives. Firmaet leverer analyser, processer og planer med fokus på bæredygtige strategier. Mere info på www.plangruppen.dk.


Kontaktperson


Plan Gruppen

Tenna Tychsen
Mobil 50 55 90 48

bottom of page