Plan Gruppen skolevej (40).png

Stærkere

Sammen

Velkommen til arbejdsgruppen for aktiv, trafiksikker skoletransport

Vores børn har godt af bevægelse. Sammen med udvalgte kommuner går vi i dialog med forældre og familier om veje til en mere aktiv, sikker og sund skoletransport. Vi sætter fokus på familiens hverdag, behov og ønsker. 

Deltag i vores arbejde for sundere skoleveje.

Udfordringen

Aktiv skoletransport er sundt og der er stadig et stort potentiale for mere aktiv og sund skoletransport, hvor flere elever går og cykler.

Målet

Med projektet vil vi udvikle anbefalinger til, hvordan skoler kan fremme aktiv skoletransport, med udgangspunkt i familiens dagligdag og transportvalgsmotiver.

Metoden

Sammen med kommuner og skoler vil vi gennemføre en kortlægning af familiens motiver, behov og ønsker til den sunde, sikre og aktive skolevej.

Online dialog

Projektet bygger på metodisk dialog med skoler, forældre og elever. Til det formål tager vi alle nødvendige online redskaber i brug, herunder online surveys og online familie interviews. Projektholdet består af trafikeksperter i Danmark.

At the Bike Shop