Plan Gruppen skolevej (40).png

Stærkere

Sammen

Velkommen til arbejdsgruppen for aktiv, trafiksikker skoletransport

Vores børn har godt af bevægelse. Sammen med kommuner og skoler går vi i dialog med forældre og familier om veje til en mere aktiv, sikker og sund skoletransport. Vi sætter fokus på familiens hverdag, behov og ønsker. 

Deltag i vores arbejde for sundere skoleveje.

Udfordringen

Aktiv skoletransport er sundt og der er et stort potentiale for skoletransport, hvor endnu flere elever går og cykler.

Målet

Med projektet udvikler vi anbefalinger til, hvordan skoler kan fremme aktiv skoletransport, med udgangspunkt i familiens dagligdag og behov.

Metoden

Sammen med kommuner og skoler gennemfører vi kortlægninger af familiens motiver, behov og ønsker til den sunde, sikre og aktive skolevej.

Familie dialog

Projektet bygger på metodisk dialog med skoler, forældre og elever. Til det formål tager vi forskellige online redskaber i brug, herunder online surveys og online familie interviews.

Projektholdet består af trafikeksperter i Danmark.

At the Bike Shop

11.000 elever og forældre har bidraget til dialogen om sundere skoleveje