top of page
Sund Skolevej forsidebillede 1.

SUND SKOLEVEJ

Velkommen til arbejdsgruppen for Sund Skolevej

Børn har godt af bevægelse. Sammen med kommuner og skoler går vi i dialog med børnefamilier om aktiv, sikker og sund skoletransport. Vi sætter fokus på familiens hverdag, behov og ønsker, for at finde og overvinde barriererne for gang og cykling på skolevejen.

DELTAG I VORES ARBEJDE
FOR AKTIV SKOLETRANSPORT

MÅLET

Aktiv skoletransport er sundt og der er et stort potentiale for skoletransport, hvor endnu flere elever går og cykler.

UDFORDRINGEN

Med projektet udvikler vi anbefalinger til, hvordan skoler kan fremme aktiv skoletransport, med udgangspunkt i familiens dagligdag.

METODEN

Sammen med kommuner og skoler gennemfører vi kortlægninger af familiens motiver, behov og ønsker til den sunde, sikre og aktive skolevej.

Sund Skolevej forsidebillede 2.

FAMILIEDIALOG

Projektet bygger på metodisk dialog med skoler, forældre og elever. Til det formål tager vi forskellige online redskaber i brug, herunder online surveys og online familie interviews. Projektholdet består af trafikeksperter i Danmark.

FLERE END 11.000 ELEVER OG FORÆLDRE HAR BIDRAGET TIL DIALOGEN OM SUNDERE SKOLEVEJE

SUND SKOLEVEJ

Sund Skolevej
Plangruppen

Telefon +45-42 64 00 41

Tak for din besked!

bottom of page